Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van de website en informatie verkregen via de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Affiliate-net.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook. Affiliate-net.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door gebruik of het niet beschikbaar zijn van de site in welke vorm dan ook.

Affiliate-net.nl zet zich in om te waarborgen dat de informatie op de site Affiliate-net.nl volledig en juist is. Echter kan Affiliate-net.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze site verkregen wordt.

Affiliate-net.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

Affiliate-net.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarnaar verwezen wordt. Affiliate-net.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.